Shenzhen Touch-China Electronics Co.,Ltd. - Shenzhen, China

Contact Person Details